Máš Mail

Příjem reklamních emailů. Za registraci dostanete 200kč a za vyplnění osobního dotazníku dalších 200kč, což se zdá být celkem dobrý začátek.Cena emailu se pohybuje v rozmezí 1-2kč a chodí skoro denně. Možnost pozvat přátele či umístit link na soc. sítě. Výplata od 1000kč (nezapočítává se prvních 400 za reg a dotazník).

www.masmail.cz